اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ ۱۴۰۰

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ ثبت‌نام‌ و شرايط و ضوابط شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ ‌ سال‌ ۱۴۰۰

پيرو اطلاعيه مورخ ۹۹/۱۱/۰۱‌ به ‌اطلاع‌ متقاضيان‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۴۰۰ در دوره‌هاي‌ روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رساند كه‌ ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون‌ مذكور از روز يکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ (دوازدهم بهمن ماه‌ ۱۳۹۹) منحصراً از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org آغاز و در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ (هيجدهم بهمن ماه‌ ۱۳۹۹) پايان مي‌پذيرد؛ لذا متقاضیان مي‌توانند در مهلت‌ مقرر براساس توضيحات ذيل براي شركت در اين آزمون اقدام نمايند.

الف) تکالیف متقاضیان براي‌ شركت‌ در آزمون:‌

متقاضی‌ شركت‌ در آزمون‌ بايد هر يک از اقدام هاي زير را به موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

۱- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ (اين دفترچه همزمان با شروع ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني این سازمان قابل دريافت است).

۲- خريد كارت اعتباري ثبت‌نام از درگاه اطلاع‌رساني این سازمان .

۳- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي متقاضیان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir براي دريافت كدهاي سوابق تحصيلي ذيل:

۱-۳- كد سوابق تحصيلي دارندگان دیپلم نظام آموزشي جديد (۳-۳-۶).

توجه مهم: اين دسته از متقاضیان قبلاً مي‌بايست طبق اعلام مدارس محل تحصيل با مراجعه به سامانه فوق كد سوابق تحصيلي خود را دريافت نموده و در زمان ثبت‌نام با درج كد سوابق تحصيلي در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اطلاعات فردي خود را مشاهده ‌نمايند.

۲-۳- كدسوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۹ شاخه نظري (نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي و همچنين نظام آموزشي جديد ۳-۳-۶ ) رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي.

۳-۳- كد سوابق تحصيلي براي متقاضیان با مدرك پيش‌دانشگاهي رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ اخذ نموده‌اند.

تبصره ۱: دارندگان مدرك پيش‌دانشگاهي سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ در صورتي كه اطلاعاتشان در بانك اطلاعاتي مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته و يا ناقص باشد، ابتدا براي تكميل اطلاعات خود به سامانه http://dipcode.medu.ir مراجعه نمايند. در صورت تاييد اطلاعات آنان از سوي آموزش و پرورش، مي توانند تا تاريخ ۹۹/۱۱/۱۸ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ ثبت نام نمايند.

تبصره ۲: دانش آموزان نظام آموزشی جديد ۳-۳-۶ و همچنین دانش آموزان دوره پيش‌دانشگاهي (نظام سالی واحدی – ترمی واحدی) سال جاري كه تا تاريخ ۳۱ شهريور ماه سال ۱۴۰۰ فارغ‌التحصيل مي‌شوند، لازم است براي اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعيه پرينت كارت شركت در آزمون که در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می شود مراجعه نمايند.

۴- ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رساني این سازمان در زمان مقرر (۹۹/۱۱/۱۲ لغايت ۹۹/۱۱/۱۲).

۵- پرينت كارت‌ شركت در‌ آزمون، بر اساس برنامه‌زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك.

۶- حاضر شدن در محل‌ و حوزة امتحاني تعيين‌ شده در كارت شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالات.

ب) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌

ثبت‌نام براي پذيرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال ۱۴۰۰ و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي، منحصراً از طريق درگاه اطلاع‌رساني این سازمان امكان‌پذير است؛ لذا متقاضیان لازم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت‌نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

۱- دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال ۱۴۰۰:

دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون حاوی اطلاعات مربوط به شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران و … است، که هر متقاضی می‌بایست با مطالعه آن در صورتي كه داراي شرايط مندرج در دفترچه ‌باشد، در اين آزمون ثبت‌نام نمايند.

 ۲- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري:

با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، متقاضیان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني سازمان و پرداخت مبلغ ۵۴۰٫۰۰۰ (پانصدوچهل هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال ۱۲ رقمي) اقدام نمايند.

۲-۱- با توجه به اينكه مقرر گرديده در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به متقاضیان ارائه شود، متقاضیاني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ ۸۵۰۰ (هشت هزارو پانصد) ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

۲-۲- هر متقاضی مطابق ضوابط آزمون مي‌تواند متقاضي شركت در يكي از گروه‌هاي پنجگانه آزمايشي شامل گروه آزمايشي يك (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي ۲ (علوم تجربي)، گروه آزمايشي ۳ (علوم انساني)، گروه آزمايشي ۴ (هنر) و گروه آزمايشي ۵ (زبان‌هاي خارجي) گردد.

۲-۳- چنانچه متقاضي ثبت‌نام در ۲ يا ۳ گروه آزمايشي (با توجه به توضيحات تبصره ۴ ذيل) ‌باشد، لازم است كه به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ ۵۴۰٫۰۰۰ (پانصدوچهل هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و اطلاعات كارت اعتباري را دريافت نمايد.

۲-۴ منظور از ثبت‌نام در ۲ يا ۳ گروه آزمايشي بدين صورت است كه متقاضی مي‌تواند علاوه بر انتخاب يكي از گروه‌هاي آزمايشي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) به عنوان گروه آزمايشي اصلي در يکي از گروه هاي آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، متقاضي نمي‌تواند به طور همزمان، در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت نمايد.

۲-۵- چنانچه متقاضي علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور باشد، لازم است كه نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳۷۰۰۰ (يکصد و سي و هفت هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال ۱۰ رقمي) را دريافت نمايد.

۲-۶- چنانچه متقاضي علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشد، لازم است كه نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳۷۰۰۰ (يکصد و سي و هفت هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال ۱۰ رقمي) را دريافت نمايد.

۲-۷- در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندي به رشته‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، به اطلاع مي‌رساند كه در صورت اخذ مجوزهاي قانوني توسط وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذيصلاح براي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي فوق، موضوع در مرحله انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (حدود دهه دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۰) اطلاع‌رساني خواهد شد.

نکات مهم:

دارا بودن ديپلم نظام آموزشي جديد ۳-۳-۶ ، اعم از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي يا كاردانش و يا اخذ ديپلم حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، دارا بودن مدرك پيش‌دانشگاهي و يا اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، دارا بودن ديپلم دوره چهارساله نظام قديم و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) براي متقاضیان ثبت نام در آزمون سراسري الزامي است.

دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش (نظام آموزشی غیر ۳-۳-۶) كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني هستند حق ثبت‌نام در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي: آهنگسازي، ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري، بازيگري – كارگرداني، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي، موسيقي نظامي، نقاشي، نمايش عروسكي، نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي جهاني در گروه‌ آزمايشي هنر و همچنين در رشته‌هاي علوم ورزشي و آموزش علوم ورزشي به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد؛ لذا توضيحات لازم در اين خصوص از طريق اطلاعيه‌هاي مربوط در زمان پرينت كارت شركت در آزمون به اطلاع متقاضیان خواهد رسيد.

براساس ضوابط، دانشجويان دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي‌توانند در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام و شركت نمايند كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذكور باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ ۹۹/۱۲/۲۵ نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. متقاضیان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان متقاضی متخلف تلقي خواهند شد.

۴-۱- پذيرفته‌ شدگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۹ در صورت ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰، ضمن رعايت موضوع تاريخ انصراف، توجه داشته باشند كه منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره‌هاي غير روزانه (نوبت دوم «شبانه»، نيمه‌حضوري، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس خودگردان، مجازي و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي) بوده و فقط در اين دوره‌ها گزينش خواهند شد.

۴-۲- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آييننامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۶۷/۱۱/۳۰ هيئت محترم وزيران، آن‌ دسته‌ از متقاضياني كه‌ با استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر، يك‌بار در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌ روزانه با آزمون يا بدون آزمون (براي پذيرفته‌شدگان رزمنده از سال ۱۳۶۸ به بعد و براي پذيرفته‌شدگان سهميه شاهد از سال ۱۳۷۶ به بعد) پذيرفته شده‌اند، اعم از اينكه از رشته قبولي انصراف داده و يا در رشته قبولي ثبت ‌نام كرده و يا نكرده باشند، حق استفاده مجدد از سهميه مذكور در آزمون سراسري در هيچ دوره‌اي اعم از روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي، پيام نور، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي، دانشگاه آزاد اسلامي و … را نخواهند داشت. به عبارت ديگر متقاضیان مشمول اين ماده تحت هيچ عنوان حق استفاده مجدد از اين سهميه در تمامي دوره‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي را ندارند.

۴-۳- بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي كنكور، آن دسته از متقاضيان سنوات قبل كه با استفاده از سهميههاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفتهشدگان با آزمون و يا بدون آزمون رشتههاي تحصيلي غير روزانه (دورههاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، شهريه پرداز، پرديس خودگردان، مجازي و …) قرار گرفتهاند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميههاي مربوط در اين آزمون خواهند بود. به عبارت ديگر اگر متقاضي يک بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره هاي غيرروزانه استفاده کرده باشد، صرفاً با انصراف از تحصيل مي‌تواند جهت ورود به دوره هاي غيرروزانه يک بار ديگر استفاده نمايد. اما اگر متقاضي يک بار از سهميه ايثارگران جهت ورود به دوره هاي روزانه از سال ۱۳۶۸ به بعد استفاده کرده باشد ديگر حق استفاده از سهميه در هيچ دوره اي را در آزمون سراسري ندارد.

براساس مصوبه جلسات ۲۴ و ۲۵ مورخ ۹۹/۷/۲۲ و ۹۹/۸/۲۰  شورای سنجش و پذیرش دانشجو يادآور مي شود که سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن برای همه متقاضیان اعم از نظام قدیم و نظام جدید، صرفا بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ طراحی و برگزار خواهد شد.

ج) آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام:

متقاضیان مي‌بايست پس از مطالعه دفترچه راهنما، مدارك يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را براساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايند.

متقاضیان، در صورت تمايل به ويرايش اطلاعات ثبت نامي، لازم است كه با وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام نمايند.

الف آن دسته از متقاضیاني كه مشمول سوابق تحصيلي نيستند، اجازه ويرايش تمامي اطلاعات ثبت‌نامي خود را دارند.

ب- آن دسته از متقاضیاني كه مشمول سوابق تحصيلي هستند، اجازه ويرايش اطلاعات خود را دارند؛ اما اجازه ويرايش اطلاعات سوابق تحصيلي را نخواهند داشت.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می‌توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می‌توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سوال يا سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در ميان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 2 =