اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص نقاشي، (ارتباط تصويري و آموزش ارتباط تصويري)، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري، ادبيات نمايشي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش عروسكي، آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي،مجسمه‌سازي و عكاسي درآزمون سراسري سال ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص نقاشي، (ارتباط تصويري و آموزش ارتباط تصويري)، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري، ادبيات نمايشي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش عروسكي، آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي،مجسمه‌سازي و عكاسي درآزمون سراسري سال ۱۳۹۸

 پيرو اطلاعيه مورخ ۹۸/۰۴/۰۲ درخصوص پرينت كارت شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸، بدين‌‌ وسيله‌ نظر متقاضيان مجموعه رشته­ هاي تحصيلي داراي شرايط خاص گروه آزمايشي ­هنر شامل: نقاشي، ارتباط تصويري و آموزش ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي­ تجسمي، طراحي­ پارچه، طراحي ­لباس، طراحي­صنعتي، كتابت و نگارگري ، ادبيات نمايشي، بازيگري، طراحي ­صحنه، نمايش عروسكي، آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي، مجسمه‌سازي و عكاسي دانشگاههـا و مؤسسات‌ آموزش‌ عالـي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۸ را كه داراي آزمون عملي هستند، به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:

۱-‌ آزمون عملي منحصراً از داوطلبان گروه آزمايشي هنر كه‌ در جلسه آزمون (بعد از ظهر پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳) حاضر بودند و (از تاريخ ۹۸/۰۴/۰۹ لغايت ۹۸/۰۴/۱۸) علاقه­ مندي خود را با پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته­ هاي تحصيلي مربوط در پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان اعلام نموده‌اند بعمل خواهد آمد.

۲-‌ داوطلباني كه متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي فوق‌الذكر (در بخش پذيرش با آزمون) شده‌اند، درصورت تمایل لازم است پس از اعلام نتايج اوليه با توجه به دوره‌هايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته مي­شوند، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در زمان مقرر (دهه سوم مردادماهنسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته اين آزمون درهر اولويتي كه علاقه دارند اقدام نمايند.

۳-‌ متقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده‌اند بايد در زمان اعلام شده (در اين اطلاعيه) كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را از طريق سايت اين سازمان پرينت نموده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي، در زمان مقرر به محل برگزاري آزمون عملي مراجعه نمايند.

تبصره: آن دسته از داوطلباني كه با توجه به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي، متقاضي دو مجموعه از رشته­ هاي تحصيلي مربوط شده ­اند مي‌بايست به منظور شركت در هر يك از مجموعه ­هاي ذيربط نسبت به پرينت كارت براي هر مجموعه اقدام نمايند.

۴-‌ داوطلباني كه متقاضي رشته‌هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هر دليل موفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نمي­باشند، و همچنين داوطلباني كه در زمان مقرر (۹/۴/۹۸ لغايت ۹۸/۰۴/۱۸) موفق به اعلام علاقه­ مندي نشده­ اند، در صورت دارا بودن شرايط آزمون عملي، مي‌بايست با به همراه داشتن رسيد پرداخت هزينه، دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت كارت شركت­ در­ آزمون به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري آزمون براساس برنامه زماني­ اعلام شده، مراجعه نمايند.

الف) رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌وآموزش ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي:

كارت شركت در آزمون داوطلبان متقاضي از تاريخ ۹۸/۰۵/۱۴ تا ۹۸/۰۵/۱۷ از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. اين داوطلبان لازم‌ است‌، در آزمون‌ عملي رشته‌هاي (نقاشي، ارتباط تصويري و آموزش ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباسكه شروع فرآيند آزمون رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ صبح‌ روز پنج­شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۷ وداوطلبان رشته طراحي صنعتي كه شروع فرآيند آزمون رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۷ آغاز مي‌گردد، شركت نمايند.

تذكر مهمدر صورتي كه ‌داوطلبي‌ پس از دريافت كارت خود در هريك از رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌ وآموزش ارتباط تصويري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي  ­پارچه، طراحي­ لباس و طراحي­ صنعتي مغايرتي مشاهده نمايد، مي‌تواند در روزهاي سه ­شنبه و چهارشنبه‌ مورخ ۱۵ و ۹۸/۰۵/۱۶ از ساعت ۸:۰۰ صبح الي ۱۲:۰۰ ظهر و از ساعت  ۱۴:۰۰­ الي ۱۸:۰۰ بعدازظهر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در شهرستان محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره ۱ مراجعه نمايد. داوطلبان توجه داشته باشند درصورتي كه متقاضي آزمون رشته‌ هاي جلسه صبح شامل: (نقاشي‌، ارتباط تصويري و آموزش ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي­ پارچه و ­لباسمي‌باشند، منحصراً يك كارت شركت در آزمون براي آنها پيش‌بيني شده­است و داوطلبان بايستي براي شركت در آزمون حداقل نيم ساعت قبل از شروع در حوزه امتحاني خود در محل برگزاري كه آدرس آن بر روي كارت شركت در آزمون آنها درج شده، حضور داشته باشند. به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، شناسنامه و يا كارت ملي.

وسايل مورد نياز آزمونتخته شاسي به ابعاد A3 مدادهاي‌‌ (رنگي – سياه‌ – طراحي و اتود) پررنگ‌‌ و نرم – پاك ­كن‌ و تراش-خط‌كش‌، گونياي‌ كوچك‌، پرگار و گيره‌هاي ­كاغذي الزامي است.

تذكر مهم:طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه ارزيابي مي­شود.

جدول شماره يك (۱) آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس ، طراحي صنعتي با توجه به استان محل اقامت

شهرستان‌ برگزاري‌آزمون استان محل اقامت داوطلبان دانشگاه محل رفع نقص آدرس محل رفع نقص كارت آزمون
تهران تهرا ن-البرز- سمنان- مركزي همدان- قم و خارج ازكشور دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران- ميدان فردوسي، به سمت انقلاب ، كوچه شاهرود ، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
تبريز آذربايجان ‌شرقي- آذربايجان ‌غربي- اردبيل – كردستان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز- ميدان­ جهاد (نصف­راه) خيابان ورزش
اصفهان اصفهان- چهارمحال و بختياري- يزد دانشگاه اصفهان اصفهان – ميدان آزادي (دروازه شيراز)-بلوار دانشگاه-درب شمالي دانشگاه اصفهان- ساختمان آموزش دانشگاه -دفتر ستاد آزمونهاي دانشگاه اصفهان
شيراز بوشهر- فارس-كهگيلويه و بويراحمد مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز شيراز- خيابان ساحلي غربي-مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
اهواز ايلام – خوزستان- لرستان-كرمانشاه مجتمع­آموزش عالي­جهاد دانشگاهي خوزستان اهواز- جاده­گلستان- انتهاي­ بلوار پرديس- مجتمع­آموزش‌ عالي ­جهاد دانشگاهي ‌خوزستان
مشهد خراسان (رضوي- شمالي-جنوبي) موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خيام مشهد مشهد- بزرگراه امام علي /ع/ بلوار شهيد رفيعي- رفيعي ۱۷
كرمان سيستان ‌‌و بلوچستان-كرمان-هرمزگان آموزشكده فني و حرفه‌اي شماره يك شهيد چمران كرمان كرمان- خيابان شهيد مصطفي خميني- ابتداي اتوبان هفت باغ
رشت گيلان- زنجان- قزوين دانشگاه گيلان رشت–پرديس­دانشگاه­گيلان واقع در بلوار حافظ-خيابان­ ملت-روبروي پارك‌شهر
بابلسر مازندران- گلستان دانشگاه مازندران-بابلسر بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مركزي دانشگاه مازندران

ب) رشته تحصيلي كتابت و نگارگري: تاريخ آزمون عصر روز چهارشنبه ۹۸/۰۵/۱۶ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

كارت ورود به جلسه آزمون عملي و تخصصي رشته كتابت و نگارگري از تاريخ ۹۸/۰۵/۱۴ تا ۹۸/۰۵/۱۶ از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود. آن دسته از داوطلباني كه موفق به پرينت كارت خود نشده‌اند و يا مغايرتیدر كارت خود مشاهده مي­ نمايند، مي‌توانند در روز سه‌شنبه­ مورخ ۹۸/۰۵/۱۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح الي ۱۲:۰۰ ظهر و از ساعت ۱۴:۰۰­ الي ۱۸:۰۰ بعدازظهر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در حوزه­ رفع نقص دانشگاه سوره به آدرس: تهران- ميدان فردوسي، به سمت انقلاب ، كوچه شاهرود ، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند. فرآيند آزمون عملي رشته كتابت و نگارگري از ساعت ۱۴:۳۰ عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ در دانشگاه صنعتي اميركبير آدرس : تهران-خيابان حافظ – روبروي خيابان سميه آغاز خواهد شد و داوطلبان لازم است نيم ساعت قبل از شروع فرآيند در حوزه امتحاني مربوط حاضر باشند. به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل شناسنامه و يا كارت ملي الزامي است. عدم حضور در آزمون عملي به منزله انصراف تلقي خواهد شد.

وسايل مورد نيازداوطلبان لازم است خودكار، مداد و پاك­كن نرم، تخته شاسي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B2، B4 و B6 را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري نمايند.

تذكر مهمبا توجه به اينكه به طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه مي‌شود، لازم است داوطلبان آنها را پاك نكنند.

ج) رشته‌هاي تحصيلي ادبيات نمايشي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش عروسكي، آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي، مجسمه‌سازي و عكاسي:

پرينت كارت براي داوطلبان رشته‌هاي بند «ج» ۴۸ ساعت قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود. محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته‌هاي مذكور بر اساس جدول شماره ۲  مي‌باشد. ومنحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

جدول شماره دو (۲)‌ برنامه‌ زمان و مكان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته‌هاي ادبيات نمايشي، بازيگري ، طراحي صحنه، نمايش عروسكي، آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي، مجسمه‌سازي و عكاسي

نام رشته زمان آزمون (به ترتيب حرف اول نام  خانوادگي) محل رفع نقص و برگزاري
ادبيات نمايشي خواهران: الف تا چ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲

خواهران: ح تا ش روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳

خواهران: ص تا ك روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴

خواهران: گ تا ي روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۲۵

برادران: الف تا ح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

برادران: خ تا ف روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷

برادران: ق تا ي روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸

پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران-خيابان انقلاب-درب اصلي دانشگاه-دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي
بازيگري خواهران: الف تا ج روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲

خواهران: چ تا س روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳

خواهران: ش تا ك روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴

خواهران: گ تا ي روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۲۵

برادران: الف تا ح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

برادران: خ تا غ روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷

برادران: ف تا ي روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸

طراحي صحنه خواهران: الف تا چ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲

خواهران: ح تا س روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳

خواهران: ش تا ق روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴

خواهران: ك تا ي روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۲۵

برادران: الف تا ح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

برادران: خ تا ف روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷

برادران: ق تا ي روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸

نمايش عروسكي خواهران: الف تا چ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲

خواهران: ح تا ش روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳

خواهران: ص تا ك روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴

خواهران: گ تا ي روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۲۵

برادران: الف تا ح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

برادران: خ تا ع روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷

برادران: غ تا ي روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۸

 

عكاسي

كليه برادران : روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۹

خواهران:  الف تا ذ روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۰

خواهران:  ر تا ف روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲

خواهران:  ق تاي روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳

پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران-خيابان انقلاب-درب اصلي دانشگاه-دانشكده هنرهاي تجسمي
مجسمه سازي كليه برادران:  روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

خواهران:  روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷

موسيقي نظامي روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ (كليه داوطلبان) دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه سوره-خيابان انقلاب- خيابان استاد نجات الهي(ويلا) سمت راست خيابان شهيد فلاح پور- پلاك ۲۹
موسيقي ايراني برادران:  الف تا غ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۲۵

برادران:   ف تا ي  روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

خواهران: الف تا خ  روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶

خواهران: د تا ي  روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷

موسيقي جهاني برادران:  الف تا غ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۹

برادران:   ف تا ي  روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۰

خواهران: الف تا ذ  روز يكشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۰

خواهران: ر تا ي  روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۱

آهنگسازي آزمون تشريحي آهنگسازي رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه شنبه‌ مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ براي (برادران و خواهران) آغاز مي­شود و كليه داوطلبان مي بايست جهت نوبت دهي ساعت ۷:۳۰ دقيقه صبح در محل اجراي آزمون حضور داشته باشند.  آزمون عملي خواهران: روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ بعد از آزمون تشريحي و آزمون عملي برادران: مراجعه براساس حرف اول نام خانوادگي الف تا ژ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۳ و حروف س تا ي روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴

نكات مهم براي رشته‌هاي مندرج در جدول فوق:

كليه داوطلبان لازم است با توجه به تاريخ تعيين شده جهت تعيين نوبت آزمون ، قبل از ساعت ۸:۰۰ صبح (از ساعت ۷:۳۰) روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند. همراه داشتن پرينت كارنامه الزامي است.

داوطلبان رشته ادبيات نمايشي، بازيگري، طراحي صحنه و نمايش عروسكي لازم است رزومه­ي كامل مكتوب و نمونه فعاليتهاي هنري، كارنامه مرحله اول ، كارت آزمون و كارت ملي يا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته باشند.

داوطلبان رشته مجسمه‌سازي ضروري است تخته شاسي بزرگ، كاغذ مناسب طراحي، مداد، پاك­كن و تراش به همراه داشته باشند.

داوطلبان رشته عكاسي از عكسهاي شاخص خود، چند نمونه پرينت در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.

۵در رشته موسيقي ايراني مفاد آزمون در۲ بخش: بخش اول:– سرايش (خواندن­ملودی درگام‎های ماژور، خواندن ملودی مینور یا مد ایرانی،وزن خوانی ترکیبي و ساده)-شنوايي(یک صدایی ملودی تنال، دوصدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک)) بخش دوم:-اجرای يكي از سازهاي موسيقي سنتي ايرانی (تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، رباب، عود، قیچک)- اجرای یک ردیف (از ردیفهای معتبر موسیقی ایرانی)- دو آواز به انتخاب داوطلب و اجرای سه گوشه به پرسش داوران – قطعه نوازی (اجرای دو قطعه تخصصی ساز به انتخاب داوطلب و اجرای یک قطعه به پرسش داوران) مي­باشد.

۶‌در رشته موسيقي جهاني مفاد آزمون در۲ بخشبخش اول:-سرايش (خواندن ملودی در گام‎های ماژور و  مینور، وزن خوانی ترکیبي و ساده)- شنوايي (یک صدایی ملودی تنال، دوصدایی(تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک)). بخش دوم:– اجرای يكي از سازهاي موجود در اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي)- اجرای سه قطعه کامل از دوره­های باروک، کلاسیک و رومانتیک- همراهی پیانو برای داوطلبان غیر از پیانو و گیتار الزامی است.- دشیفراژ (برای سازهای پیانو و گیتار اجرای یک قطعه ناشناخته الزامی است). مي­باشد. نوازندگان پيانو و گيتار ملزم به اجراي رپرتوار (دوره هاي باروك،كلاسيك و رومانتيك)، از حفظ(بدون استفاده از نت) مي­باشند.

در رشته موسيقي نظامي مفاد آزمون در ۲ بخش: بخش اول: – سرايش (خواندن ملودي در گام هاي ماژور و مينور، وزن خواني تركيبي و ساده) – شنوايي (يك صدايي ملودي تنال، دوصدايي(تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك)). بخش دوم: تسلط لازم به يكي از سازهاي بادي-چوبي، بادي- برنجي، اركسترهاي سمفونيك(به استثناي سازهاي ضربي و كوبه اي).

در رشته آهنگسازي مفاد آزمون در ۳ بخش: بخش اول: هارموني به صورت كتبي شامل يك سوال باس شماره گذاري شده تا پايان آكوردهاي هفتم (اعم از دومينانت، فرعي و ثانوي)- سازشناسي ايراني و جهاني به صورت كتبي ۱۵ سوال (۵ سوال سازشناسي ايراني و ۱۰ سوال سازشناسي جهاني)، بخش دوم– سرايش(خواندن ملودي درگامهاي ماژور و مينور، وزن خواني تركيبي و ساده) – شنوايي (يك صدايي ملودي تنال، دوصدايي(تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك) بخش سومپيانو: اجراي دو قطعه با انتخاب داوطلب الزامي است. ۱- يك سونات يا سوناتين (موومان اول يا كامل) از دوره­هاي باروك، كلاسيك و رمانتيك۲- آهنگسازي و اجراي يك قطعه به فرم ” باينري” براي پيانو مي باشد.

كليه داوطلبان مي­بايست در زمان مقرر در آزمون تشريحي و يا عملي رشته و يا رشته ­هاي تحصيلي مورد علاقه خود شركت نمايند. بديهي است آزمون‌هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.

موارد و وسايل ممنوعه:

هیچ یک از داوطلبان اجازه آوردن وسایل اضافی اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر، نتبوک و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلمبرداری و یا عکسبرداری و غیره (به جز موارد خواسته شده در اين اطلاعيه) را ندارند.

استفاده از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ (به جز آنهایی که در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد) تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنين در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.

استفاده از وسايلي نظير ماژيك، لاك هاي الكلي و تينري، روان نويس، راپيد، رنگ هاي پودري و مايع، خودنويس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و ساير وسايل مشابه خودداري شود.

هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − سه =