اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري‌ سال ۱۳۹۸مورخ ۹۸/۴/۲

اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري‌ سال ۱۳۹۸مورخ ۹۸/۴/۲

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضياني كه‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۸ ثبت‌‌نام‌ نموده‌­اند مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم انساني در صبح پنج­شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۳ ، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج­شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۴، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه مورخ ۹۸/۴/۱۴ و داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه مورخ ۹۸/۴/۱۴ در ۳۸۱ شهرستان و بخش مختلف كشور )به شرح جدول شماره ۱( برگزار خواهد شد. كارتهاي‌ شركت در آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري سال ۱۳۹۸ براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي پايگاه اطلاع ­رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي‌بايستي مطابق بند «ب» اين اطلاعيه به حوزه ­هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمايند.

 

الف- نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون:

كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبانهاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شركت در آزمون از روز يكشنبه مورخ ۹۸/۴/۹ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۲ براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع ­رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ متقاضيان شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌ رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (۱۲ رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت‌نام (۱۶ رقمي) و نام و نام‌خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بديهي است داوطلباني كه در ۲ يا ۳ گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر وزبانهاي خارجي) خود اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تذكر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي‌شود، لازم است با مراجعه به پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، و يا كد پيگيري ثبت­ نام اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. لازم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم مي­باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

 

ب- محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون:

محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلي‌ آنان‌ كه‌ در بند ۴۴ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ ۱ و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ اين اطلاعيه مي‌باشد.

 

ج- درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند

۱-داوطلبان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم (فارغ‌التحصيلان سال ۱۳۸۴ به بعد) و يا پيش‌دانشگاهي (فارغ‌التحصيلان سال ۱۳۹۱ به بعد) مي‌باشند و همچنين داوطلبان نظام آموزشي جديد (نظام ۶،۳،۳) كه ديپلم خود را در سال ۱۳۹۸ اخذ مي‌نمايند و نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي ۱ ،۳ ،۴، ۷ ،۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و۲۵ شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي، عنوان مدرك پيش‌دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي، كد دانش آموزي مقطع پيش‌دانشگاهي مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي پيگيري موارد مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۸/۴/۱۶ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره: لازم به توضيح است مجدداً سوابق تحصيلي كليه داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي (بخصوص نمرات داوطلبان نظام آموزشي جديد ۶،۳،۳) از تاريخ ۹۸/۴/۲ براي مشاهده بر روي سايت اين سازمان قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان لازم است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در سوابق تحصيلي خود، تا تاريخ ۹۸/۴/۲۳ براي پيگيري و اصلاح مغايرت به مناطق آموزش و پرورش محل تحصيل خود مراجعه نمايند.

۲-داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نمي‌باشند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و ۲۷ شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم، عنوان مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ پيش‌دانشگاهي و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۸/۴/۱۴ منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

۳-داوطلبان درصورتي كه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۲، ۶، ۸، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ (جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت، بهيار و نظام آموزشي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز سه‌شنبه ۹۸/۴/۱۱ لغايت روز چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ با همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي و يا شناسنامه عكس­دار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ همين اين اطلاعيه مراجعه نمايند.

۴-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مُهر عكس، واضح نبودن عكس، درج عكسي به جزء عكس داوطلب (اشتباه عكس) و … مي­باشد ضروري است از روز سه‌شنبه ۹۸/۴/۱۱ الي روز چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ با همراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴×۳، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

تبصره: در صورتي كه در اين خصوص كارت داوطلب داراي اشكال مي‌باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آ ن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

۵-چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند ۱۸ كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است به ترتيب ذيل عمل نمايند:

۵-۱-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران، رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي و رزمنده داوطلب بسيجي و همچنين همسر و فرزندان آنان جهت اعلام مغايرت و تكميل اطلاعات مربوط به سهميه حداكثر تا تاریخ ۹۸/۴/۱۴ منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در سايت اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

۵-۲- داوطلباني كه در مرحله اول ثبت نام متقاضي استفاده از سهميه بوده‌اند ولي سهميه آنان به هر دليل از طرف ارگان ذيربط مورد تاييد قرار نگرفته است براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت عدم تاييد سهميه خود (بعد از ويرايش) به ارگانهاي ذيربط نيز مراجعه نمايند. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

۶- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد ضروري است از روز سه‌شنبه ۹۸/۴/۱۱ الي روز چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره ۲ اين اطلاعيه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

۷- داوطلبان گروه آزمايشي هنر در صورت علاقه‌مندي به رشته­ هاي ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته‌هاي تحصيلي جدول ذيل (موارد ۲ الي ۱۴) و منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ ۹۸/۴/۹ و همزمان با پرينت كارت تا ۹۸/۴/۱۸ از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد داوطلباني كه اقدام به انتخاب يك/۱ مجموعه از مجموعه رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر براي شركت در آزمون عملي اقدام مي‌نمايند، مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ (پانصد هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق با مراجعه به پايگاه اطلاع‌ رساني فوق‌الذكر اقدام نمايند. داوطلبان در صورتي كه متقاضي و علاقه مند به شركت در آزمون عملي دو/۲ مجموعه از مجموعه ­هاي گروه آزمايشي هنر مي‌باشند مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (يك ميليون) ريال بصورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم پرداخت هزينه آزمون رشته­ هاي تحصيلي عملي در تاريخ تعيين شده، به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد بود. آزمون عملي براي كليه رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل در مردادماه ۹۸ برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است براي اطلاع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل (بجز رشته علوم ورزشي) به اطلاعيه‌اي كه در تاريخ ۹۸/۰۵/۰۸ در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند.

۸- داوطلبان هريك از گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني در صورت علاقه ­مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني (مورد ۱ جدول ذيل) مي­بايست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اينترنتي همزمان با پرينت كارت از تاريخ ۹۸/۴/۹ تا ۹۸/۴/۱۸ از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org اقدام نمايند و با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در اين رشته در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ به صورت متمركز با شرايط خاصصورت مي­ پذيرد، داوطلباني كه نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده ­اند مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۳۱۰٫۰۰۰ (سيصد و ده هزار) ريال به صورت اينترنتي به وسيله كارتهاي بانكي عضو شتاب اقدام نمايند. ضمناً آزمون عملي رشته مذكور در روزهاي ۳ و ۴ مرداد ماه ۹۸ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است براي اطلاع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان دريافت كارت و آدرس محل برگزاري آزمون رشته علوم ورزشي به اطلاعيه‌اي كه در تاريخ ۹۸/۴/۲۶ در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند.

مورد عنوان رشته‌ها
۱ علوم ورزشي – آموزش تربيت بدني
۲ نقاشي (ارتباط تصويري)، آموزش ارتباط تصويري ـ هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس
۳ طراحي صنعتي
۴ ادبيات نمايشي
۵ مجسمه‌سازي
۶ موسيقي ايراني
۷ موسيقي جهاني
۸ موسيقي نظامي
۹ كتابت و نگارگري
۱۰ آهنگسازي
۱۱ بازيگري ـ كارگرداني
۱۲ طراحي صحنه
۱۳ نمايش عروسكي
۱۴ عكاسي

۹- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت­ نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده­­ اند، مي­توانند در مرحله انتخاب رشته نسبت به اعمال بند فوق اقدام نمايند.

۱۰- به اطلاع داوطلبان علاقه­ مند به رشته­ هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان مي‌رساند، توضيحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه ­مندي از داوطلبان براي پذيرش در اين دانشگاهها در مرحله انتخاب رشته اطلاع‌ رساني خواهد شد.

۱۱- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست ضمن شركت در آزمون، پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه براي انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.

د- تذكرهاي‌ مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار الزامي است.

۲- درب حوزه­­ هاي امتحاني صبح­ها رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعدازظهرها رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نيم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سي دقيقه) و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز مي­گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب حوزه­ هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.

۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.

۴- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، وسايل محاسباتي و هرگونه وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه حافظه دار (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و …)، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي براي مفقود شدن يا آسيب ديدن وسايل مذكور، نخواهد داشت.

تذكر بسيار مهم: همراه داشتن هرگونه وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه حافظه‌دار (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و …)، در جلسه آزمون حتي درحالت خاموش، علاوه بر اينكه موجب محروميت از گزينش در آزمون مي‌شود، به عنوان تقلب و تخلف نيز تلقي شده و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «و» آمده است، رفتار خواهد شد.

۵- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني، علوم‌ تجربي و زبانهاي خارجي‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ ۳۹ تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت ‌دارند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ نمايند.

۶- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌، علوم‌ تجربي و هنر كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ ۴۰ تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند. به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.

۷- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ ۳۹ و ۴۰ تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ بايد پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند.

۸- داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري بوده و در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت‌نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره ۳ درج گرديده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان بر روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.

۹- داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد ۱۸) مي‌باشد با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكور، درس ‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند. لذا به اين داوطلبان توصيه‌ مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ برگ راهنما كه‌ به همراه‌ كارت‌ شركت در آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت مي‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ ديپلم و دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقاً در برگ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

تبصره: به داوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام جديد آموزشي ۳-۳-۶ در گروه آزمايشي علوم انساني دفترچه شماره ۳ (اصول عقايد) تحويل نخواهد شد و اين دسته از داوطلبان منحصراً مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي (دفترچه شماره ۲) كه ويژه داوطلبان ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام آموزشي ۳-۳-۶ به آنها تحويل مي‌شود، پاسخ دهند.

۱۰- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ ۱يا ۲ يا ۳ يا ۴ و يا ۵ رديف‌ ۲۹ (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و پس از استعلام از سازمان بهزيستي معلوليت آنان مورد تاييد قرار گرفته است در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ نموده ليكن معلوليت ايشان مورد تاييد قرار نگرفته است بند معلوليت وي حذف گرديده‌، لذا لازم‌ است‌ در يكي از روزهاي سه‌شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۱ يا چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۲ (روزهاي قبل از آزمون) با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره ۲ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.

۱۱- داوطلبان‌ مشمول‌ هر يك‌ از بندهاي ۳ و ۴ مندرج در بند (ج) و همچنين بند ۱۰ مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره ۲ اطلاعيه وضعيت‌ خود را مشخص‌كرده ‌باشند، بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.

۱۲- داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ با توجه به دارا بودن آخرين مدرك تحصيلي مي‌بايست داراي يكي از شرايط باشند:

۱۲-۱- دانش آموز نظام جديد آموزشي ۳-۳-۶ (پايه دوازدهم) كه تا پايان شهريور ماه (۹۸/۶/۳۱) موفق به اخذ ديپلم مي‌شوند.

۱۲-۲- داراي گواهي‌نامه پيش دانشگاهي (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا ۹۸/۶/۳۱).

۱۲-۳- داراي ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.

۱۲-۴- داراي مدرك كارداني و يا بالاتر (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا ۹۸/۶/۳۱).

كليه داوطلباني كه موفق به اخذ يكي مدارك فوق تا تاريخ ۹۸/۶/۳۱ نشوند، در صورت‌ شركت و قبولي در آزمون‌ نسبت به لغو قبولي آنان اقدام خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولي داوطلب در رشته‌هايي كه پذيرش آنها از نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۸-۹۹ آغاز مي‌گردد به شرط دريافت مدارك تحصيلي فوق تا تاريخ ۹۸/۱۱/۳۰، ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان در رشته قبولي بلامانع خواهد بود.

۱۳- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه ­هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ از تاريخ ۹۸/۴/۱۴ لغايت ۹۸/۴/۲۰بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

ه‍- نكاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:

۱- در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ به هر داوطلب در كليه گروههاي آزمايشي يك پاسخنامه و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومي «دفترچه شماره ۱» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره ۲») در قالب دو بسته نايلوني داده مي‌شود. اين بسته‌ها شخصي سازي شده و مشخصات داوطلبان بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج گرديده است.

۲- داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري هستند در گروه آزمايشي علوم تجربي علاوه بر پاسخگويي به سوالات دفترچه عمومي (دفترچه شماره ۱) و اختصاصي (دفترچه شماره ۲) مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي شماره ۳نيز پاسخ دهند.

۳- داوطلبان داراي مدرك ديپلم و پيش‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر پاسخگويي به سوالات دفترچه‌ عمومي (دفترچه شماره ۱) و اختصاصي (دفترچه شماره ۲) مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي شماره ۳ (درس اصول و عقايد فقه) نيز پاسخ دهند.

تبصره: به داوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام جديد آموزشي ۳-۳-۶ در گروه آزمايشي علوم انساني دفترچه شماره ۳ (اصول عقايد) تحويل نخواهد شد و اين دسته از داوطلبان منحصراً مي بايست به سوالات دفترچه اختصاصي (دفترچه شماره ۲) كه ويژه داوطلبان ديپلم علوم و معارف اسلامي نظام آموزشي ۳-۳-۶ به آنها تحويل مي‌شود، پاسخ دهند.

۴- داوطلبان در كليه گروههاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامهتحويل شده علامتگذاري نمايند.

 

و- مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده ۵ – تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف – ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

ب – ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

۱ – ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

۲ – تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

۳ – ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج – استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

د – كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.

و – هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح – خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده ۶- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب – در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (۵): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره – آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده ۸- ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده ۹- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده ۱۱ – چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده ۱۲ – هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) مي‌باشد.

تبصره  در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

 

ز اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال۱۳۹۸ براي پذيرش در رشته‌هاي تحصيلي با آزمون مورخ ۹۷/۱۱/۲۴، به اطلاع داوطلبان مي‌رساند بر اساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران داوطلبان مرد براي ثبت‌نام و شركت در آزمون فوق‌الذكر لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه ( قبول قطعي و ثبت‌نام) يكي از شرايط مندرج در صفحات ۲۰ و ۲۱ دفترچه مذكور را داشته باشند. ضمناً كد ۳ مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه مذكور به اين صورت اصلاح مي‌گردد: «كد ۳) مشمولان داراي برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكي و كفالت) در مدت اعتبار آن. در صورت قبولي اين افراد بايد مجوز لازم جهت ثبت‌نام در دانشگاه را از معاونت وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه اخذ نمايند. ضمناً چنانچه مدت اعتبار معافيت موقت به اتمام برسد، دانشجو شرايط ادامه تحصيل را ندارد مگر در صورت داشتن ساير شرايط كه بايد نسبت به اخذ اصل معافيت تحصيلي اقدام نمايند.»

ح – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و كشور

با نزديك شدن به ايام برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ مشاهده مي‌شود برخي از افراد و مؤسسات سودجود و كلاهبردار با انجام تبليغات در فضاهاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و با ادعاي واهي دسترسي به سؤالات آزمون سراسري، اقدام به اخاذي و كلاهبرداري مي نمايند. از داوطلبان درخواست مي‌شود در نهايت هوشياري و مراقبت از گرفتار شدن در دام اين شيادان، هرگونه خبر مشكوك در اين زمينه را از طريق شماره تلفن هاي۳۶۱۸۲۱۵۲-۰۲۶ و ۳۶۱۸۲۱۵۱-۰۲۶ و آدرس الكترونيكيhefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبري اداره كل حراست سازمان سنجش آموزش كشور اعلام نمايند.

به كليه داوطلبان عزيز اعلام مي­ دارد اين سازمان هيچگونه فعاليتي در كانالهاي اطلاع‌ رساني (تلگرام، اينستاگرام و …) ندارد و داوطلبان محترم جهت كسب اطلاعات لازم و دسترسي به اطلاعيه هاي صادره مي­توانند از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان، نشريه پيك­ سنجش و يا كانالهاي اطلاع ­رساني داخلي سروش، آي‌گپ، گپ، بله و ايتا به آدرسهاي مندرج در پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان اقدام نمايند.

پيام‌رسان سروش: http://sapp.ir/sanjeshprnoet 

پيام‌رسان آي‌گپ: http://profile.igap.net/prnoetir 

پيام‌رسان گپ: http://gap.im/prnoetir 

پيام‌رسان بله: @prnoetir

پيام‌رسان ايتا: http://eitaa.com/prnoetir 

در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۸ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org و يا با شماره‌ تلفن ۴۲۱۶۳ – ۰۲۱ به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۸ با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور) تماس‌ و در ميان بگذارند.

دریافت فایل جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در  آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ فرمت PDF

دریافت فایل جداول شماره ۲ و ۳ – نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ فرمت PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − چهار =