تقلب = تضمين عدم موفقيت !

تقلب = تضمين عدم موفقيت !

 

گاهي هدف انسان‌ها لذت بردن از دسترنج ديگران است؛ اينکه عده‌اي به قول معروف دود چراغ بخورند و روز و شب آن ها درس خواندن باشد و تو استراحت کني و تلويزيون ببيني و تخت و آرام بخوابي و با يک حرکت فني به اسم «تقلب» تمام زحمات آنها را به جيب بزني! گاهي تقلب، يک کلاس اجتماعي است؛ يعني صحبت کردن از شيوه‌هاي نوين تقلب و پيچاندن مراقب و استاد، و پذيرفتن ريسک تقلب، نشان دهندۀ شجاعت است و هيجان دارد! زماني هم مجبوري و نگراني از بازخورد منفي خانواده، اعتراض دبيران و کادر اجرايي مدرسه؛ ترس از اينکه در جمع دوستان و همشاگردي‌ها رتبه مناسبي نداشته باشي و به قول معروف «کم بياوري» و حتي براي اينکه به دروغ به خودت بقبولاني که وضعيت درسي تو خوب است تا نااميد نشوي، به دنبال به دست آوردن سؤال‌هاي امتحانات کلاسي يا پاسخ آزمون‌هاي آزمايشي، قبل از برگزاري آزمون باشي يا  فضاي مجازي را فرصت مناسبي بداني که دور از چشم دبيران و مراقبان خود، از کتاب‌هاي درسي استفاده کني يا جواب سؤال‌ها را از اين و آن بپرسي و اين را نشان زيرکي و زرنگي خود نيز بداني؛ اين در حالي است که بازنده اصلي در واقع کسي است که تقلب مي‌کند.

در اين مقاله، دلايل خود را مبني بر اينکه متقلبان بدون شک متضرر مي‌شوند، ارايه مي‌دهيم:

دروغ گفتن به معلم = تنبيه کردن خود:

«کافي بود کمي‌ سؤال‌هاي امتحاني­ ام را سخت بگيرم تا نمره‌اش تک شود، اما در آزمون­ هاي آزمايشي، کمتر از ۷۰ درصد نمي ­زد. وقتي مي ­پرسيدم چرا امتحان‌هاي خود را خوب نمي­ دهي، بهانه مي ­آورد که امتحان­ هاي شما سخت است يا مي­ گفت من در آزمون‌هاي تستي، بهتر از تشريحي هستم. بعد از مدتي رهايش کردم و پيش خودم گفتم که وقتي خودش به فکر آينده‌اش نيست، من چرا بايد دايه مهربان‌تر از مادر شوم؟ مشکل اينجا بود که کلاس برايش بي‌فايده بود؛ چون رويش نمي ­شد که سؤال‌هايش را از من بپرسد. حق هم داشت؛ وقتي دانش‌آموزي در آزمون‌هاي آزمايشي رتبه ايده‌آل مي ­آورد، نمي‌­تواند از مباحث ساده يا متوسط، که اکثر دانش‌آموزان مباحث را بلد هستند، سؤال کند. آن وقت بي‌سوادي ­اش لو مي‌رود و درصدهايش قابل توجيه نخواهد بود. همين شد که همۀ بچه‌ها به مرور پيشرفت کردند، اما او روز به روز پسرفت کرد و در نهايت هم داوطلبي که در آزمون­ هاي آزمايشي، فيزيک را حداقل ۷۰ درصد مي­زد در آزمون سراسري، به کمتر از ۱۰ درصد سؤال‌هاي اين درس پاسخ صحيح داد!»

آن چه خوانديد، خاطرۀ يک دبير مجرّب فيزيک است. درست است که کسب رتبه و تراز خوب، ديگران را به تحسين وا مي ­دارد و کسي به شما اعتراض نخواهد کرد، اما اين تحسين به چه قيمتي خواهد بود؟ به قيمت آيندۀ شما يا به قيمت اينکه نتيجۀ آزمون سراسري شما کمتر از آنچه در توان شماست، بشود؟!

راستي آيا مي‌دانيد که کمتر دبيري است که متوجه تقلب دانش‌آموزش نشود؟! به خصوص اگر اين امر چندين بار تکرار گردد، حتماً آن دبير متوجه تفاوت فعاليت و کارايي يک دانش‌آموز در کلاس و نتايج او در امتحانات تشريحي يا آزمون‌هاي آزمايشي مي ­شود. اينکه گاه دبيري به تقلب دانش‌آموزي اشاره نمي‌کند، دليل بر اين نيست که متوجه اين امر نشده است؛ شايد نمي­خواهد به وضوح به اين امر ناپسند اشاره کند يا تصور مي­ کند که وقتي فردي نگران آيندۀ خود نيست، نصيحت وي هم بي­فايده است؛ اما در دل به کوته فکري او افسوس مي‌خورد و در عمل نيز مي‌بينيم که اين دسته از دانش‌آموزان، حتي مورد تمسخر پيدا و پنهان دوستان خودهم واقع مي ­شوند.

انتظارات بيشتر اطرافيان:

نتايج  امتحانات کلاسي و آزمون‌هاي آزمايشي، سطح انتظارات اطرافيان شما را تعيين مي­ کند. بي‌شک، داوطلبي که در امتحانات کتبي کلاسي يا  آزمون­هاي آزمايشي، نمرات بسيار خوبي کسب مي‌کند، سطح انتظار اطرافيان خود را هم بالا مي­برد. حال اگر داوطلبي، بدون دانش لازم و از راه تقلب، نمرۀ خوبي کسب کرده باشد، در زمان برگزاري آزمون سراسري، بيش از آنکه توجهش به سؤال‌ها و پاسخگويي به آنها باشد، به فکر انتظارات اطرافيان خويش است و نگران آنکه چگونه نتيجه متفاوت خود را براي ديگران توجيه کند؛ در نتيجه، نمي ­تواند در حد خويش نيز پاسخگوي سؤال­ ها باشد و رتبه ­اش بدتر از سطح توانايي‌اش خواهد شد.

بي‌اطلاعي از نقاط ضعف :

امتحانات کلاسي و آزمون‌هاي آزمايشي، راهي براي آمادگي بيشتر در آزمون اصلي است. يک دانش‌آموز به کمک همين آزمون‌ها به نقاط ضعف خويش، از جمله سرعت کم، عدم دقت و اطلاعات ناکافي‌ خود، پي‌مي‌برد و براي رفع آنها با استفاده از راهنمايي‌هاي دبيران، مشاوران، دوستان و والدين خود قدم برمي‌دارد؛ اما داوطلبي که از پيش به سؤال‌ها يا پاسخ آنها دسترسي داشته است يا در جلسۀ آزمون تقلب مي‌کند، نمي‌تواند متوجه ضعف‌هاي خود شود، و در واقع، آزمون‌هاي تشريحي يا تستي، هيچ بهره‌اي براي او ندارد.

خودباوري کاذب :

همان طور که پيش از اين گفتيم، هدف داوطلبان از شرکت در هر آزموني پيش از آزمون سراسري،  پي بردن  به سطح آمادگي خود نسبت به ساير داوطلبان و تلاش براي رفع نقاط ضعف خويش است؛ در اين ميان، داوطلبي که  پيش از برگزاري آزمون، سؤال‌ها را به دست بياورد و از کمّ و کيف آنها اطلاع داشته باشد يا سر جلسۀ آزمون تقلب کند، با کسب نمره و ترازي خوب  و بالاتر از سطح آمادگي علمي‌ و روحي خود، ناخود آگاه به اين تصور مي‌رسد که در همين سطح است و نيازي به مطالعه و کسب اطلاعات لازم را ندارد؛ يعني بدون اينکه خودش متوجه باشد، به دروغِ خود ايمان مي‌آورد ! براي مثال، تصور مي­کند که در محاسبات قوي است و بدين ترتيب نيازي به محاسبات ذهني ندارد و همچنان با ماشين حساب محاسبات خود را انجام مي‌دهد، و در نتيجه، تمرکز و سرعت لازم را براي شرکت در آزمون اصلي به دست نمي‌آورد.

هاله ­اي از انرژي ­هاي منفي :

هر چيز مثبت، مثبت خود را جذب مي‌کند و هر چيز منفي، منفي خود را جذب مي­ نمايد. صرفاً با تفکر انديشه‌هاي مثبت و بيان مطالب خوب و مثبت است که قادر مي‌شويم انرژي مثبت را به خود جذب کنيم؛ زيرا قدرتي عظيم در افکار و انديشه‌هاي ما نهفته است، و اين خود ما هستيم که محيط اطرافمان را با افکاري که در ذهن داريم، مي­آفرينيم.

در اطراف کل موجودات، ‌هاله‌اي از انرژي وجود دارد که موجب جذب اشياء و افراد مي­شود. به همين دليل است که روان­شناسان تاکيد دارند همواره مثبت فکر کنيد و نسبت به ديگران نيز خوش بين باشيد، و حتي به شوخي، افکار منفي را به يکديگر منتقل نکنيد.

هر انساني در بعضي از شرايط ممکن است که دچار احساسات منفي يا مرتکب اعمال ناپسند شده باشد. گناه کردن، تقلب، مقصر دانستن، ‌افسردگي، نگراني، بي‌تفاوتي، ‌قضاوت نابجا، ‌دو دلي، ‌تنبلي، ‌بي‌ارزش دانستن خود و … احساسات منفي هستند که انرژي منفي توليد مي‌کنند. در واقع، انرژي‌هاي منفي، هر چيز بد و زشتي است که ما را از شاد زيستن، تفکر مثبت، روحيه مشارکتي، ارتباط خلّاقانه و پيشرفت و … باز مي‌دارد. انرژي‌هاي منفي، يعني جايگزين کردن اخم به جاي لبخند، و نا اميدي و شکست به جاي تلاش و موفقيت و تفکر اميدوارانه. انرژي‌هاي منفي، يعني تحمل و بردباري را با کم تحملي و پرخاشگري عوض کنيم! آري، همه اينها،‌ بخشي از انرژي‌هاي غير مثبتي است که مانع از جذب انرژي‌هاي مثبت در طول روز شده و ما را از خصلت‌هاي افرادي که انرژي مثبت دارند، تهي مي‌کند.

مي‌خواهيم بگوييم که راه­هاي غيراخلاقي و نادرست، شما را در‌ هاله‌اي از انرژي­هاي منفي قرار مي­دهد و نتيجۀ آن، خمودگي، بي‌حوصلگي و، در نهايت، بازدهي بد و پايين‌تر از حد انتظار خواهد بود.

سخن آخر

شک نيست که وظيفۀ مدارس و مراکز آموزشي کشور، تامين حفظ امنيت آزمون است و آنها تمامي تلاش خود را نيز در اين زمينه به کارمي ­گيرند، اما بايد پذيرفت که در شرايط کنوني، که بسياري از آزمون‌ها به صورت «آنلاین» برگزار مي‌شود، امکان تقلب نيز وجود دارد.

البته تعداد افرادي که به فکر تقلب هستند يا به نحوي قبل از برگزاري آزمون به سؤال‌ها دسترسي پيدا مي­کنند، بسيار معدود هستند؛ اما ما معتقديم که همين تعداد معدود نيز نبايد به خاطر خوش آمد اين و آن، با سرنوشت خويش بازي کنند و آزموني که مي‌تواند ياور آنها براي موفقيت آن هاباشد، مانع پيشرفت آن هاگردد.

گاه مي­شنويم که داوطلبي مي­گويد: اکنون براي مطالعه و کسب رتبۀ خوب دير شده است و براي همين به دنبال راهکارهايي عجيب و غريب و گاه غير اخلاقي براي کسب رتبۀ خوب  مي‌گردد. به اين دسته از دوستان بايد گفت که اگر فرصت باقي مانده تا هر آزمون را به مطالعه و رفع ضعف‌ها يا تثبيت نقاط قوت خود بپردازيد، مطميناً از امروز خود بهتر خواهيد بود و، در نهايت، در آزمون سراسري، اگر در رشته محل ايده‌آل نيز پذيرفته نشويد، در رشته اي که پذيرفته مي‌­شويد مي‌توانيد، با تکيه بر خلاقيت و توانايي‌هاي شخصي خويش، موفقيت‌هايي بزرگ و قابل توجه کسب کنيد و حتي در مقايسه با پذيرفته‌شدگان رشته محل‌هاي مطرح نيز موقعيت بسيار بهتري داشته باشيد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 13 =