معرفی رشته روانشناسی بالینی

اکثر روان‌ شناسان در رشته روان‌ شناسی بالینی کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است.

روان‌شناسی بالینی :

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد.

 

 نقش‌های شش‌گانه رشته روان‌شناسی بالینی :

ارزیابی و تشخیص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر کار روان‌درمانگرها، پژوهش و مدیریت. غالب کارهای روانشناس بالینی در راستای درمان و تشخیص، آموزش و پژوهش است. بیشترین شمار روان‌ شناسان در رشته روان‌ شناسی بالینی کار می‌کنند، یعنی رشته‌ای که سر و کارش با کاربرد اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکلات عاطفی و رفتاری است. مثلاً بیماری روانی، بزهکاری نوجوانان، رفتار جرم‌آفرین، اعتیاد دارویی، عقب‌ماندگی ذهنی، کشمکش‌های زناشویی و خانوادگی، و سایر مشکلات خفیف سازگاری.

 

انواع روان شناسی بالینی:

چهار نوع روان شناس بالینی وجود دارد: دسته‌ای که برای درمان بیماری با روانپزشکان و روانکاوان اشتراک مساعی می‌کنند و بیشتر به کشف ماهیت بیماری و طرز معالجه یک فرد خاص توجه می‌کنند. دسته بعد روان شناسانی که وقت خود را بطور عمده صرف اندازه گیری خصوصیات افراد بوسیله تستهای روان شناسی می‌کنند. دسته دیگر فعالیتهای دسته اول و دوم را بطور مساوی انجام می‌دهند یعنی هم به تشخیص و هم به درمان می‌پردازند.
دسته آخر روان شناسانی هستند که به تحقیق و آزمایش خصوصیات بیماران روانی علاقه دارند و از طریق تجربی برای کشف علل ، علائم و طرق درمان می‌کوشند. روان شناسان معتقدند که آگاهی از تمام این روشها برای آماده ساختن روان شناسی بالینی ضروری است و روان شناسی بدون آشنایی با آنها نمی‌تواند به نحو موثری انجام وظیفه نماید.

 

محل انجام وظیفه روان شناسان بالینی:

وظایف روان شناس بالینی متنوع و مختلف است و به موسسه‌ای که روان شناس در آن کار می‌کند و همچنین به نوع تحصیلات و تعلیمات عملی که داشته است بستگی دارد. برای مثال وظایف روان شناس بالینی در بیمارستان روانی ممکن است منحصر به تشخیص بیماری از طریق تست باشد یا به روان درمانی بپردازد یا مشغول تحقیقات شود و یا تعلیم عده ای را به عهده بگیرد. روان شناس بالینی ممکن است در مدارس ، مراکز مشاوره کودکان ، زندانها ، بیمارستانها ، دانشگاهها ، پرورشگاهها ، کودکستانها ، وزارت کار ، کارخانه‌ها و انواع دیگر موسسات انجام وظیفه کند.

 

طول دوره تحصیل رشته روانشناسی:

متوسط طول دوره کارشناسی روانشناسی با دو شاخه روانشناسی کودکان استثنائی و روانشناسی عمومی و گرایش بالینی ۴ سال است و کلیه دروس آن در ۸ ترم برنامه ریزی شده است ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه می شود و دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش می گردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته می شود.

 

تعداد واحدهای رشته روانشناسی

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روانشناسی ۱۴۴ واحد بشرح زیر است:
۱-دروس عمومی ۲۳ واحد
۲-دروس پایه و اصلی شاخه های عمومی استشنائئ ۷۱ واحد
۳-دروس پایه واصلی گرایش بالینی ۹۸ واحد
۴- دروس اختصاصی شاخه های عمومی – استثنائی ۴۰ واحد
۵- دروس اختصاص گرایش بالینی ۱۳ واحد
۶-دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها ۱۰ واحد
– توضیح اینکه مجموع دروس هر یک از شاخه های عمومی و استثنائی و همچنین گرایش روانشناسی  بالینی ۱۴۴ واحد می باشد.

 

دروس رشته روانشناسی بالینی:

نوع درس نام درس ردیف
پایه روانشناسی عمومی -۱ ۱
پایه مبانی فلسفه ۲
پایه مبانی جامعه شناسی ۳
پایه آمار -۱ توصیفی ۴
پایه روانشناسی عمومی -۲ ۵
پایه آمار -۲ استنباطی ۶
پایه روانشناسی رشد -۱ ۷
اصلی فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد ۸
پایه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ۹
پایه کاربرد کامپیوتروبرنامه ریزی درروشهای آماری ۱۰
پايه روانشناسی احساس و ادراک ۱۱
پايه آسیب شناسی روانی -۱ روانشناسی مرضی ۱۲
پايه روانشناسی رشد -۲ ۱۳
پايه روانشناسی تربیتی ۱۴
پايه متون روانشناسی به زبانهای خارجی -۱ ۱۵
پايه روانشناسی فیزیولوژیک ۱۶
پايه روانشناسی اجتماعی ۱۷
پايه روانشناسی مرضی کودک ۱۸
پايه روانشناسی تجربی ۱۹
پايه تاریخچه و مکاتب روانشناسی ۲۰
پايه متون روانشناسی بالینی بزبانهای خارجی-۲ ۲۱
تخصصی انگیزش و هیجان ۲۲
پایه اعتیاد – سبب شناسی و درمان آن ۲۳
تخصصی آسیب شناسی روانی-۲ روانشناسی مرضی ۲۴
پایه روان سنجی ۲۵
تخصصی شخصیت – مفاهیم و نظریه ها ۲۶
تخصصی بهداشت روانی ۲۷
پایه مددکاری اجتماعی ۲۸
پایه روش تحقیق در روانشناسی ۲۹
تخصصي اصول روانشناسی بالینی ۳۰
پايه روانشناسی پویایی گروه ۳۱
تخصصي روانشناسی یادگیری-نظریه ها و آزمایشها ۳۲
تخصصي بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی ۳۳
پايه روانشناسی بالینی کودک ۳۴
پايه روانشناسی جنائی ۳۵
تخصصي پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-۱ ۳۶
پايه روانشناسی کودکان استثنایی ۳۷
تخصصي سمینارمسائل روانشناسی بالینی درجهان وایران ۳۸
تخصصي روانشناسی مشاوره و راهنمائی ۳۹
تخصصي کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی ۴۰
تخصصي کاربرد روشهای مقدماتی درمان مصاحبه درمانی ۴۱