رشته علوم اجتماعی

 

علوم اجتماعی به ارتباط بین اجتماع انسان‌ها مربوط می شود. انسان‌ها کنار هم نیازهای خودشان را مرتفع می‌کنند که همین نیازهایشان، پیچیدگی‌های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می‌آورد. مسائلی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، …  . رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می‌کند. رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه ریزی های کشوری برای افراد هر جامعه است.

در واقع نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوی بسیاری از مراکز دیگر باید به کارشناسان خبره این رشته مراجعه و آن ها را به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ نمایند.

گرایش های رشته علوم اجتماعی شامل پژوهشگری و برنامه ریزی اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، خدمات و رفاه اجتماعی  و مددکاری اجتماعی می شود.

گرایش تعاون و رفاه اجتماعی یکی از گرایش های رشته ی علوم اجتماعی است که هدف آن تعدیل ثروت و قدرت در جامعه است و هدف این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند به یاری تشکل های انسانی عامل توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه گردند. هر چه مربوط به تعاون باشد از جمله انواع تعاونی ها، چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که تعاونی ها برای جامعه دارند در این رشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. درون مایه درس های این گرایش را اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی، امور مالی، حسابداری، مدیریت و تعاون و کارکرد تعاون تشکیل می دهد.

توانائی لازم برای رشته:

قوی بودن فرد در درس ریاضی برای موفقیت در دروس پایه و اصلی (اقتصاد، جامعه شناسی، امورمالی و حسابداری)

رفتار و برخورد مناسب

ثبات عاطفی

روحیه همکاری و همیاری با دیگران

سلامت جسمانی (فلج پا در آموزش این رشته بی تأثیر است)

بازار کار،درآمد و حقوق: 

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در بخش تعاونی و سایر زمینه های وابسته بر اساس قانون که یکی از سه بخش اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و همچنین وزارتخانه ها و شرکت های خصوصی و دولتی مشغول به کار شوند. همچنین در تعاونی های شرکت ها و وزارت خانه های مختلف اعم از تعاونیهای تولیدی، مصرف و مسکن به عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به کار شوند.

 

ادامه تحصیل در این رشته: 

فارغ التحصیلان این رشته در همه ی گرایش های علوم انسانی می  توانند ادامه تحصیل دهند مثل:

مردم شناسی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی

توسعه ی روستایی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

مطالعات فرهنگی

ایران شناسی

 

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

طول مدت تحصیل در این رشته ۴ سال است و تعداد دروس پایه ۴۲ واحد و دروس اصلی انتخابی ۵۰ واحد می باشد که دانشجوی رشته ی تعاون و رفاه اجتماعی علاوه بر دروس مشترک تمام گرایش های علوم اجتماعی باید دروس تخصصی دیگری هم بگذراند:

 

ب)دروس پایه  واحد ج)دروس اصلی الزامی واحد ج)دروس اصلی انتخابی واحد ه)دروس اصلی انتخابی واحد
مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(۱) ۳ اصول علم سیاست ۲ جامعه شناسی پزشکی ۳ کلیات حقوق ۲
مبانی جامعه شناسی،مفاهیم اساسی(۲) ۳ نظریه های جامعه شناسی (۱) ۲ جامعه شناسی کار و مشاغل ۲ انسان شناسی زیستی ۲
مبانی جمعیت شناسی ۲ روش تحقیق نظری ۳ جامعه شناسی سیاسی ۲ تأمین و رفاه اجتماعی ۲
مبانی مردم شناسی ۲ روش تحقیق عملی ۲ جامعه شناسی کشورهای اسلامی ۳ مبانی تعاون ۳
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۳ جامعه شناسی انقلاب ۲ بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی ۲ تغییرات اجتماعی ۲
مبانی فلسفه ۱ و ۲ ۴ جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای

اجتماعی

۲ جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی ۳ مردم شناسی ایران ۲
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام ۲ جامعه شناسی جنگ و نیروهای

انتظامی

۳ جمعیت شناسی ایران ۳ مردم شناسی هماهنگی ۲
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران ۲ بررسی مسائل اجتماعی ایران ۳ جامعه شناسی آموزش و پرورش ۳    
ریاضیات پایه ۳ نظریه های جامعه شناسی(۲) ۳ اقتصاد ایران ۳    
آمار مقدماتی ۲ جامعه شناسی در ادبیات فارسی ۲ کلیات برنامه ریزی اجتماعی اقتصادی ۳    
آمار در علوم اجتماعی ۲     جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران ۳    
زبان تخصصی(۱) متون علوم اجتماعی ۲     نیازهای انسانی ۳    
زبان تخصصی (۲)متون علوم اجتماعی ۲     جامعه شناسی جهان سوم ۳    
اصول علم اقتصاد ۳     نهضت های اسلامی صد ساله ی اخیر ۳    
روانشناسی اجتماعی ۳     محیط شناسی انسانی ۳    
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت ۲     جغرافیای انسانی ایران ۳    
انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب ۲            
جمع ۴۲   ۲۴   ۴۸   ۱۵