علوم تغذیه

علوم تغذیه یکی از رشته های پرطرفدار گروه علوم تجربی است که به ما یاد می‌دهد که هر آنچه ما می آشامیم یا می خوریم بر نحوه فعالیت های جسمی و روانی ما تاثیر می گذارد. تغذیه نادرست یا سوء تغذیه باعث ایجاد انواع بیماری ها درانسان می شود. مانند چاقی، اختلال های روده و معده، فشار خون و موارد مشابه. به طور کلی مصرف بیش از حد یا کمتر از حد مجاز هر ماده ای می تواند باعث ایجاد یک سری بیماری ها و نارسایی ها در بدن انسان شود که هدف رشته علوم تغذیه آگاه کردن مردم از میزان دقیق مصرف مواد غذایی مختلف است.

شاخه های رشته‌ علوم تغذیه

الف‌) تغذیه‌ گروه‌های‌ سنی مختلف و خاص مانند سالمندان‌، معلولین‌ و کودکان‌ و نوجوانان‌.

ب‌) تغذیه‌ بالینی‌ بیماران و مراجعین که‌ شامل‌ تغذیه‌ و مشاوره‌ غذایی‌ بیماران‌ بستری‌ و مراجعین می‌شود.

تاثیر چشمگیری که تغذیه بر روی سلامت جسمی و روحی انسانها می گذارد این رشته را یکی از رشته های پرطرفدارکرده است که بحث های مختلف مانند ارزیابی ارزش های مواد غذایی و چگونگی تغذیه مناسب برای بهبود هرچه سریعتر بیماری ها و کمک به حفظ سلامت انسان‌ها است. شخصی که متخصص علم تغذیه می شود باید موضوعات مربوط به تغذیه رژیم و ارزش مواد غذایی را در سلامت انسان بررسی کنند و در پیشگیری از بیماری ها فعالیت داشته باشد.

علوم تغذیه در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش تغذیه انسانی و تغذیه بالینی است. که بطور کلی ۱۳۰ واحد درسی را در بر می‌گیرد که از این تعداد ۲۵ واحد مربوط به دروس پایه واحد مربوط به دروس اصلی ۲۸ با حدود اختصاصی ۱۸ واحد کار آموزی و ۲۲ واحد نیز دروس عمومی هستند.

ادامه تحصیل در رشته علوم تغذیه

افرادی که در مقطع کارشناسی علوم تغذیه تحصیل می کنند می توانند در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز ادامه تحصیل دهند. علوم تغذیه در مقطع کارشناسی ارشد ۳۲ واحد درسی دارد که ۲۰ واحد آن تخصصی اجباری و شش واحد آن تخصصی اختیاری و ۶ واحد پایان نامه است.