فیزیوتراپی:

فیزیوتراپی از رشته های توانبخشی است و مجموعه اقداماتی را شامل می شود که برای یک فرد معلول یا بیمار باید انجام دهند. برای کمک به فرد معلول یا بیمار فرد فیزیوتراپیست باید او را از نظر جسمی روانی، اجتماعی به استقلال برساند و به بهبود او کمک کند.

فیزیوتراپی یکی از شاخه های پزشکی است که برای توان بخشیدن به بیماران از عواملی مثل گرما، سرما، الکتریسیته و ورزش و نور استفاده می‌کنند. بعضی از حوادث باعث می شوند که اندام حرکتی انسان ناتوان شوند و از کار بیفتند و برای بهبودی این شرایط فیزیوتراپیست ها وارد عمل می‌شوند. مبنای علمی دارد و همچنین با استفاده از ابزار مورد نیاز به بیماران خدمت رسانی می کنند و باعث افزایش قابلیت های فرد از نظر جسمی و روحی می شوند لازمه انجام این کار داشتن صبر و حوصله و علاقه به این رشته و احساس مسئولیت پذیری نسبت به بیماران است.

فیزیوتراپیست با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و همچنین استفاده از حرکت های پزشکی به بیماران برای رفع معلولیت و افزایش کارایی اندام های شما کمک می‌کند. در بخش الکتروتراپی فیزیوتراپیست ها با استفاده از عوامل فیزیکی مانند اشعه مادون قرمز بیمار را درمان میکند. در قسمت مکانوتراپی با استفاده از وسیله های مانند قرقره و دستگاه بدنسازی بیماران درمان می‌شوند. در بخش آب درمانی با استفاده از خاصیت آب بیماریها را درمان میکنند. در رشته فیزیوتراپی نیز طول دوره کارشناسی ۴ سال است.