آیا دانش آموزان نظام قدیم می توانند در آزمون سراسری سال ۹۸ نظام جدید شرکت کنند؟

خیر ، براساس سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مورخ ۹۷/۶/۲۶ ،داوطلبان با توجه به اینکه فارغ التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ التحصیل شده اند شرکت نمایند.