چگونه می توانیم مطالب کتابهای درسی را خلاصه کنیم؟

روشهای مختلفی برای خلاصه نویسی وجود دارد که از آن می توان به روشهای زیر اشاره کرد

– علامت گذاری و خط کشیدن زیر جملات مهم

– حاشیه نویسی در کتاب

– یادداشت برداری در صفحات کلاسور

– دسته بندی و طبقه بندی کردن مطالب از طریق چارت