راه های تقویت اعتماد به نفس داوطلبان در کنکور سراسری «بخش دوم»

راه های تقویت اعتماد به نفس داوطلبان در کنکور سراسری(۲) بعضی ها فکر می کنند که اعتماد به نفس شانسی است و یا یک صفت ارثی است که افرادی از بدو تولد آن را با خود به همراه داشته اند و افراد دیگر فقط باید آرزوی داشتن آن را دراین…

راه های تقویت اعتماد به نفس داوطلبان در کنکور سراسری «بخش اول»

احتمالاً شما هم شنیده‌اید که اعتمادبه‌نفس یکی از ابزارهای بسیار مهم و لازم برای کسب موفقیت در هر کاری  به ویژه برای شرکت درکنکور سراسری است. داوطلبانی که خود را باور ندارند ، توانایی‌های خودرا دست کم می گیرند و هر کاری را که انجام می‌دهند آن را بصورت ناتمام…