دانش آموزان کنکوری فرصت طلایی نوروز را از دست ندهید!

دانش آموزان کنکوری فرصت طلائی نوروزرا از دست ندهید مطالعه در عید نوروز به چند دلیل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ، از جمله این دلایل توقف مطالعه برخی از داوطلبان است که اگر شما در آن ایام به مطالعه بپردازید حتما از بسیاری از داوطلبان سبقت می گیرید…

افراد با انگیزه و ۸ ویژگی رفتاری آنها

 افراد با انگیزه و ۸ ویژگی رفتاری منحصربفرد آنها نداشتن انگیزه در زندگی یعنی رکود و درجازدن. انگیزه همان نیروی قدرتمندی است که شما را به حرکت وامی‌دارد. بدون داشتن انگیزه حتی دستیابی به اهداف‌ِ بسیار کوچک‌تان نیز غیرممکن می‌شود. شاید متوجه شده‌ باشید که بعضی افراد ذاتا انسان‌های با…