چگونه خلاصه نویسی کنیم؟ «قسمت دوم»

چگونه خلاصه نویسی کنیم؟(بخش ۲) درقسمت اول به دلایل خلاصه نویسی وروش های مختلف آن اشاره کردیم .اینک می خواهیم روش های مناسب برای خلاصه برداری و مطالعه درس های مختلف را بیان کنیم : ۱-خلاصه‌نویسی درس‌های فرمولی و قاعده‌دار: الف- درس‌های گروه ریاضیات (شامل ریاضیات ، آمار واحتمال، ریاضیات…