زمان ثبت نام و آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۸

قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۸: زمان ثبت نام در آزمون گروه اصلی وگروه های شناور(زبان و هنر): روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  لغایت روز پنحشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲ زمان  برگزاری آزمون سراسری: روزهای پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳  وجمعه ۱۳۹۸/۴/۱۴ منبع خبر:پیک سنجش  شماره ۱۰۹۸ -۷ آبان ماه ۱۳۹۷