میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره ۱۱۶۹) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد:

رديف نام كتاب ۸۰ درصد محتواي تحت پوشش ۲۰ درصد حذفيات
۱ فيزيك ۳ رشته تجربي كد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پايان صفحه ۱۰۲ (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضي فيزيك كد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پايان صفحه ۱۲۴ (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور) رشته تجربي كد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۰۳ (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه ۱۲۵ (پايان فصل ۴) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه ۱۲۲ از تمرين شماره ۱ تا پايان تمرين شماره ۷ جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۲۴ (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه ۱۵۶ (پايان فصل ۶) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه ۱۳۴ از تمرين شماره ۱ تا پايان تمرين شماره ۱۰ جزو آزمون هستند.
۲ زيستشناسي ۳ صفحه ۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴
۳ تاريخ ۳ صفحه ۱ تا ۱۲۴ (تا پايان درس ۹) صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۹ (درس ۱۰ تا ۱۲)
۴ زبان انگليسي ۳ صفحه ۱ تا ۸۲ صفحه ۸۳ تا ۱۰۲
۵ فارسي ۳ (كليه رشتهها) كد ۱۱۲۲۰۱ صفحه ۱۰ تا ۱۴۷ صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳
۶ علوم و فنون ادبي ۳ (علوم انساني و معارف اسلامي) صفحه ۱۰ تا ۹۴ صفحه ۹۵ تا ۱۲۲
۷ جغرافياي (۳) (كاربردي) رشته علوم انساني صفحه ۱ تا ۹۳ (تا مبحث زمين لغزش) صفحه ۹۳ تا ۱۱۵
۸ عربي، زبان قرآن (۳) كد ۱۱۲۲۰۶ رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيك صفحه ۱ تا پايان صفحه ۴۸ يعني از درس اول تا پايان درس سوم صفحه ۴۹ تا پايان صفحه ۶۵ يعني همه درس چهارم
۹ عربي، زبان قرآن (۳) كد ۱۱۲۲۰۷ رشته ادبيات و علوم انساني صفحه ۱ تا پايان صفحه ۷۰ يعني از درس اول تا پايان درس چهارم صفحه ۷۱ تا پايان صفحه ۸۲ يعني همه درس پنجم
۱۰ عربي، زبان قرآن (۳) كد ۱۱۲۲۰۸ رشته علوم و معارف انساني صفحه ۱ تا پايان صفحه ۱۲۴ يعني تا پايان درس هشتم صفحه ۱۲۵ تا پايان صفحه ۱۶۴ يعني همه درس نهم و دهم
۱۱ شيمي ۳ صفحه ۱ تا ۱۰۰ (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي) صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱
۱۲ حسابان ۲ (رشته رياضي) از صفحه ۱ تا ۱۱۰ پايان فصل ۴ از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۴
۱۳ رياضيات گسسته (رشته رياضي) از صفحه ۱ تا ۷۲ پايان درس اول از فصل ۳ از صفحه ۷۳ تا ۸۴
۱۴ هندسه ۳ (رشته رياضي) از صفحه ۱ تا ۷۶ پايان درس اول از فصل ۳ از صفحه ۷۷ تا ۸۶
۱۵ رياضي ۳ (رشته تجربي) كد ۱۱۲۲۱۱ از صفحه ۱ تا ۱۲۰ پايان فصل ۵ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۰
۱۶ رياضي و آمار ۳ (رشته انساني) از صفحه ۱ تا ۸۵ پايان درس اول از فصل ۳ از صفحه ۸۶ تا ۱۰۴
۱۷ فلسفه ۲ از صفحه ۱ تا ۶۳ از صفحه ۶۵ تا ۹۰
۱۸ جامعه شناسي ۳ از صفحه ۱ تا ۹۲ از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶
۱۹ دين و زندگي ۳ كد ۱۱۲۲۰۴ از صفحه ۱ تا ۱۰۹ از صفحه ۱۰ ۱ تا ۱۴۰
۲۰ دين و زندگي ۳ كد ۱۱۲۲۰۵ از صفحه ۱ تا ۱۳۵ از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵
۲۱ تاريخ ۳ كد ۱۱۲۲۳۳ رشته علوم و معارف اسلامي از صفحه ۱  تا ۱۳۵ از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 2 =